„INOVA TRIMS“ D.O.O.
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I RAZVOJ
NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOGIJA
Smederevo, Milentija Popovića br 13

Tekući račun: 310-215165-59
NLB BANKA

Matični broj: 21185809
PIB: 109455978
Tel. (026) 651-749

Mobilni telefon 063/1508991

ili +381/631508991


e-mail: trims@mts.rs

Graficki dizajn: N-Dizajn, Admin Login, Powered by GetSimple